/

Προσωπικό Παραγωγής

Σκύδρα, Griechenland

Αναζητούμε εργατικό προσωπικό για τη μόνιμη κάλυψη αναγκών παραγωγής.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

  • Συμμετοχή στη παραγωγική διαδικασία.
  • Φορτοεκφόρτωση και οργάνωση αποθήκης και ψυκτικών θαλάμων.
  • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, μηχανημάτων και εργαλείων παραγωγής.
  • Άλλες συναφείς επαγγελματικές ευθύνες ή υπευθυνότητες ανατεθούν από τον υπεύθυνο παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Βιβλιάριο Υγείας Χειριστή Τροφίμων σε ισχύ
  • Εργατικότητα και συνέπεια
  • Ομαδικότητα και υπευθυνότητα
  • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις