/

Βοηθός Παραγωγής

Σκύδρα, Ελλάδα

Αναζητούμε προσωπικό για την μόνιμη κάλυψη αναγκών υποστήριξης στις διαδικασίες παραγωγής.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Προετοιμασία υλών παραγωγής
 • Προετοιμασία υλικών συσκευασίας
 • Συμμετοχή στην παραγωγή
 • Καταχώρηση δεδομένων παραγωγής και συσκευασίας σε σύστημα ERP
 • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, μηχανημάτων, εργαλείων παραγωγής και κοινόχρηστων χώρων
 • Οποιαδήποτε άλλη συναφής επαγγελματική ευθύνη ή υπευθυνότητα ανατεθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής μόνιμα ή προσωρινά

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Βιβλιάριο Υγείας Χειριστή Τροφίμων σε ισχύ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις