/

Βοηθός Παραγωγής

Σκύδρα, Ελλάδα

Αναζητούμε τεχνολόγο τροφίμων για την μόνιμη κάλυψη αναγκών υποστήριξης στις διαδικασίες παραγωγής.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Προετοιμασία υλών παραγωγής και υλικών συσκευασίας
 • Απόδοση αριθμού παρτίδας (Lot number) και Η.Ε.Δ. στα παραγόμενα προϊόντα
 • Εκτέλεση συνταγής
 • Εκτέλεση βασικών ποιοτικών ελέγχων
 • Ρύθμιση, επίβλεψη και αλλαγή παραμέτρων εξοπλισμού παραγωγής (setup, changeover)
 • Συμμετοχή στην παραγωγή
 • Επαλήθευση ιχνηλασιμότητας
 • Καταχώρηση δεδομένων παραγωγής και συσκευασίας σε σύστημα ERP / MRP
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό νέων προϊόντων
 • Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, μηχανημάτων και εργαλείων
 • Μέλος Ομάδας ISO 9001 & 22000
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υπευθυνότητα ανατεθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής μόνιμα ή προσωρινά

Η θέση απαιτεί:

 • Χειρισμό ογκωδών αντικειμένων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο σχετικό με τρόφιμα (τεχνολογίας τροφίμων)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα
 • Προσωπικό μέσο μετακίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Γνώση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) και ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000)

 • Γνώση χρήσης ERP ή/και προγράμματος διαχείρισης παραγωγής MRP II

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Σε περίπτωση επιλογής θα απαιτηθεί έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας (για χειριστές τροφίμων) πριν την πρόσληψη.