Αυτο-Αξιολόγηση Εργαζομένων

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να έχουμε μια εικόνα για το πως αισθάνεστε που δουλεύετε μαζί μας, κατά πόσο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σας και πως αξιολογείτε εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας.

Το ζητούμενο είναι να απαντήσετε ειλικρινά και χωρίς φόβο. Οι απαντήσεις που θα δώσετε δεν θα έχουν ΚΑΝΕΝΑ αποτέλεσμα στην αντιμετώπισή σας, τη δουλειά ή την αμοιβή σας.

Στις απαντήσεις της έρευνας θα έχουν πρόσβαση μόνο τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης και δεν πρόκειται να διατεθούν σε τρίτους για κανένα λόγο.

Πιστεύω ότι η διοίκηση ακούει και λαμβάνει υπ' όψη τις προτάσεις που κάνω *

Πιστεύω ότι η διοίκηση ενδιαφέρεται για εμένα σαν άτομο και πέρα από το αντικείμενο της εργασίας *

Θεωρώ ότι η διοίκηση εκτιμά την προσπάθεια που κάνω κατά την εκτέλεση της εργασίας *

Θα προτιμούσα να μείνω σε αυτή την εταιρία ακόμη και αν μου προσφερόταν αντίστοιχη δουλειά σε άλλη. *


Είμαι αποδοτικός στη δουλειά μου *

Με ενδιαφέρει να εκτελώ γρήγορα την εργασία που μου ανατέθηκε *

Με ενδιαφέρει να εκτελώ σωστά την εργασία που μου ανατέθηκε *

Όταν ο χρόνος για να πραγματοποιήσω μια εργασία που μου ανατέθηκε δεν φτάνει: *

Θεωρώ ότι μπορώ να πραγματοποιήσω οποιαδήποτε εργασία μου ζητηθεί, με επιτυχία *


Αν η εταιρία αναζητά προσωπικό, θα χαιρόμουν να προτείνω σε κάποιο γνωστό να δουλέψει εδώ *

Αποκτώ συνεχώς νέα γνώση και δεξιότητες που με βοηθούν να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα και πιο αποτελεσματικά *

Λαμβάνοντας όλα υπ'όψη, πόσο ευχαριστημένος είστε γενικά από τη δουλειά σας; *

Θεωρώ ότι η αμοιβή μου (μισθός) για τη δουλειά που εκτελώ είναι *