Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών 2018

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των προϊόντων μας;

Είστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση της συσκευασίας των προϊόντων που παραλαμβάνετε;

Κατά την παραλαβή των προϊόντων, η θερμοκρασία τους είναι ικανοποιητικά χαμηλή;

Είστε ικανοποιημένοι από την ημερομηνία λήξης των προϊόντων;

Θα χαρακτηρίζατε τις τιμές των προϊόντων μας ως:

Θεωρείτε ικανοποιητική τη σχέση ποιότητας και τιμής των προϊόντων μας;

Υπάρχει κάποιο προϊόν που δοκιμάσατε και δεν μείνατε ευχαριστημένοι;

Αν Ναι, παρακαλώ αναφέρετε:

Θεωρείτε ότι οι διαθέσιμες συσκευασίες των προϊόντων καλύπτουν τις ανάγκες σας;

Είστε ικανοποιημένοι από την ταχύτητα και την τυπικότητα εκτέλεσης της παραγγελίας σας;

Θεωρείτε ότι γίνονται λάθη κατά την εκτέλεση των παραγγελιών σας;

Είστε ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του προσωπικού της εταιρείας, όταν ερχόσαστε σε επαφή;

(Πωλητής, Λογιστήριο, Οδηγός διανομής)

Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο πληρωμής;

Είστε ικανοποιημένοι από τη συχνότητα επίσκεψης των πωλητών μας;

Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο και την αμεσότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν στη συνεργασία μας;

Θα προτιμούσατε ένα προϊόν από μια εταιρεία που εφαρμόζει πρότυπα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001) και ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων (HACCP) ή ένα προϊόν που σας προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή, από μια εταιρεία που δεν εφαρμόζει τα παραπάνω πρότυπα;

Η πληροφόρηση που σας παρέχει η εταιρεία σχετικά με τα προϊόντα της, μέσω της ιστοσελίδας και των φυλλαδίων, θεωρείτε ότι είναι:


Πόσους διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων έχετε προμηθευτεί από την εταιρεία μας;

Αναφέρετε ποιά είναι κατά τη γνώμη σας τα 3 καλύτερα προϊόντα μας:

Προσδιορίστε τα σημεία που χρειάζονται αλλαγή ή βελτίωση

Φύλο

Ηλικία

Ποιά είναι η ιδιότητά σας;

Θέλετε να συμμετέχετε σε επιπλέον έρευνες μας; *