Αξιολόγηση Εξ. Συνεργάτη (Παροχής Υπηρεσιών) 2018

Η εταιρία διαθέτει Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρησης (ISO);

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας; *

Ο χρόνος ανταπόκρισης από τη στιγμή της κλήσης είναι ικανοποιητικός;

Οι τιμές των υπηρεσιών είναι ανταγωνιστικές;

Οι όροι πληρωμής είναι ικανοποιητικοί;

Η συμπεριφορά του Προσωπικού είναι: *

Υπάρχει εναλλακτικός προμηθευτής για τις υπηρεσίες της εταιρίας σε περίπτωση διακοπής;