Αξιολόγηση Προμηθευτή 2019

Η εταιρία διαθέτει Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρησης (ISO, HACCP);

Η εταιρία διαθέτει προδιαγραφές και δελτία ελέγχων (π.χ. Μικροβιολογικές Αναλύσεις);

Ο χρόνος παράδοσης από τη στιγμή της παραγγελίας είναι ικανοποιητικός; *

Τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας; *

Παραλαμβάνεται ολόκληρη η παραγγελία; (Επάρκεια αποθέματος) *

Συχνότητα λαθών στις παραδόσεις / τιμολογήσεις; *

Η συμπεριφορά των Πωλητών/Οδηγών/Προσωπικού είναι: *


Οι τιμές των προϊόντων είναι ανταγωνιστικές; *

Οι όροι πληρωμής είναι ικανοποιητικοί; *

Υπάρχει εναλλακτικός προμηθευτής για τα προϊόντα της εταιρίας (ίδια ή παρόμοια) σε περίπτωση διακοπής;