Επικαιροποίηση περιοχών κάλυψης

Αυτή η έρευνα έχει σκοπό την επικαιροποίηση του αρχείου μας με πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης και τον τρόπο προσέγγισης των εν δυνάμει πελατών σας με σκοπό αφενός την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αφετέρου το συντονισμό της κοινής μας προσπάθειας για βελτίωση των πωλήσεων.


Χρόνος που απαιτείται: 2-3 λεπτά

Τροφοδοτείτε καταστήματα λιανικής πώλησης, π.χ. market? (Επιλέξτε)

Τροφοδοτείτε καταστήματα Horeca? (Επιλέξτε)

Οι παραγγελιοληψίες γίνονται με:

Διαθέτετε πωλητές οι οποίοι επισκέπτονται σημεία ενδιαφέροντος?

Ποια είναι η μέγιστη ακτίνα (σε χλμ) από την έδρα σας μέσα στην οποία εξυπηρετείτε πελάτες?


Εκτελείτε προγραμματισμένα δρομολόγια για συγκεκριμένες περιοχές? (Προσδιορίστε τις περιοχές και τη συχνότητα)

Επιθυμείτε να σας προωθούμε τα στοιχεία ενδιαφερομένων που βρίσκονται στη δική σας περιοχή κάλυψης?

Θα δουλεύατε νέους κωδικούς προϊόντων που ενδεχομένως να τους ζητήσουν οι πελάτες σας?

Επιθυμείτε να σας στείλουμε προωθητικό υλικό (φυλλάδια, αφίσες) μαζί με την επόμενη παραγγελία σας?

Προσδιορίστε:

Επιθυμείτε να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες?

Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο ή παρατήρηση?