Ευκαιρία - Προσέγγιση Υποψήφιου Πελάτη

Συστηνόμαστε

Καλησπέρα σας, ονομάζομαι ..... My name is [YOUR NAME], founder of [COMPANY]. We offer [PRODUCT] for [TARGET MARKET] to [VALUE PROPOSITION]. Unlike [THE COMPETITION], we [KEY DIFFERENTIATOR]. And we recently [RECENT MILESTONE]. [CALL to ACTION]

Disqualify Statement

By disqualifying the prospect early in the call by questioning if they’re a good fit is a psychological tactic in this sales script example. This decreases the prospect’s guard, creates curiosity as well as builds rapport. I’m not certain if you’re a g

Τι καταστήματα προμηθεύετε κατά κύριο λόγο;


Δουλεύετε / έχετε δουλέψει παρόμοια προϊόντα;

Ποιάς εταιρίας, αν επιτρέπετε;

Τι συσκευασίες;

Δουλεύετε καιρό με αυτή την εταιρία

Είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύεστε;

Είστε ικανοποιημένος από την τιμή που τα προμηθεύεστε;


Θα σας ενδιέφερε να σας στείλω μια λίστα με τα προϊόντα που παράγουμε;