Ηλεκτρονική Αποστολή Στοιχείων - Βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η εταιρεία μας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στον τομέα των λογιστικο-φορολογικών διαδικασιών και τα σχέδια της ΑΑΔΕ για εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τήρησης βιβλίων στις επιχειρήσεις.Για το λόγο αυτό, από 01 Δεκεμβρίου 2020 η τιμολόγηση των πωλήσεων από μέρους μας θα γίνεται ηλεκτρονικά και τα σχετικά παραστατικά θα σας αποστέλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη στιγμή που εκδίδονται.
Με τον ίδιο τρόπο θα παραλαμβάνετε και τις αποδείξεις για τις πληρωμές τις οποίες πραγματοποιείτε.
Τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς (δελτίο αποστολής) βάση φορολογικής υποχρέωσης σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων θα εκτυπώνονται και θα συνοδεύουν τα προϊόντα κατά τη μεταφορά τους ενώ θα σας αποστέλλονται και ηλεκτρονικά (όπως ήδη γίνεται).

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία μειώνουμε σημαντικά και τη χρήση χαρτιού συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που θα σας αποστέλλουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Έναρξη Ερωτηματολογίου