Έρευνα Σχεδιασμού Νέου Προϊόντος

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν πληροφορίες σχετικά με το πως θέλετε να είναι το νέο προϊόν.

Σκοπός είναι να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που θα μας δώσουν στοιχεία ώστε το προϊόν που θα σχεδιαστεί να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που ζητάτε. Γι' αυτό το λόγο οι ερωτήσεις καλύπτουν τα περισσότερα στοιχεία του σχεδιασμού ώστε να μειωθούν τα round-trips (επαναλήψεις σχεδιασμού) και να έχουμε ταχύτερα αποτέλεσμα.

Συμπληρώστε όσα στοιχεία κρίνετε απαραίτητα.

Όλα τα στοιχεία προστατεύονται από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), προορίζονται μόνο για ενδοεταιρική χρήση και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κοινοποίηση σε τρίτους από καμία πλευρά χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεση.

Έναρξη Ερωτηματολογίου